undervisning
Skærm - træning
fotosession

De færreste ledere føler sig trygge i foto-situationen. Jeg giver undervisning i hvordan man som den fotograferede opnår troværdighed, ro, overblik og god fremtoning i situationen.

Database - brug

I forbindelse med etablering af in-house database giver jeg undervisning i brug af systemet Extensis Portfolio.

Workflow for
fotos i virksomhed

Undervisning i best practise for håndtering af billeder eller andre dokumenter i database-funderet workflow, igennem PhotoDownloader, Bridge, Rawconverter, Photoshop og Portfolio-database.

Photoshop
undervisning

Jeg giver undervisning i Photoshop-brug, hvadenten det er basisfærdigheder eller mere avanceret kreativt brug, samt udvikling af "actions".

Automatisering af
workflow

Spar tid og lad maskinerne lave arbejdet. Jeg hjælper med at få etableret rutiner hvor arbejdet med databasen sker automatisk.

Fotografering og
udstyr

Hjælp til etablering af in-house foto-registrering.